Centar za čistiju proizvodnju Srbije

Tehnološko-metalurški fakultet, Karnegijeva 4, 11000 Beograd

Telefon: 381 (0) 11 3370 427  *  Telefon / Fax: 381 (0) 11 3370 427

 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle

© Bojan Radak. Proudly created with Wix.com

UNIDO projekat ZELENA HEMIJA SRBIJA (Green Chemistry Serbia) ima za cilj da pomogne dostizanje Ciljeva održivog razvoja, usvojenih od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 25. septembra 2015. u okviru Direktive 2030 o Održivom razvoju.

Ovde možete pregledati dosadašnji tok projekta (za brošuru kliknite na sliku):

Glavni svetski promoter Zelene hemije je Univerzitet Jejl (Yale University) u Sjedinjenim Državama, Centar za Zelenu hemiju i tehnologiju, pre svega Profesor Paul Anastas. Ovde dajemo njegove izvorne principe koji su postavljeni još 1990-tih godina.

Principi Zelene hemije

 

Zelena hemija je projektovanje hemijskih proizvoda i procesa koji smanjuju ili eliminišu korišćenje i generisanje opasnih materija.

 1. Prevencija
  Bolje je sprečiti stvaranje otpada nego ga naknadno prerađivati ili uklanjati.

 2. Atomska ekonomičnost
  Procese sinteze treba projektovati tako da se u konačnom proizvodu maksimizuje prisustvo svih materijala korišćenih u procesu.

 3. Manje opasne hemijske sinteze
  Kad god je izvodljivo, procese sinteze treba projektovati tako da se koriste i stvaraju supstance male ili nikakave toksičnosti za čoveka i okolinu.

 4. Projektovanje sigurnijih hemikalija
  Hemijske proizvode treba projektovati tako da se željena funkcija dobije uz minimizovanje njihove toksičnosti.

 5. Sigurniji rastvarači i pomoćne supstance
  Korišćenje pomoćnih supstanci (npr. rastvarača, separacionih agenasa, itd.) bi trebalo izbaciti kad god je moguće ili učiniti bezopasnim kada se koriste.

 6. Energetski efikasni procesi
  Potrošnju energije u hemijskim procesima treba minimizovati. Ukoliko je moguće, procese sinteze treba izvoditi na temperaturi i pritisku okoline.

 7. Korišćenje obnovljivih sirovina
  Sirovina treba da bude obnovljive umesto potrošne prirode, kad god je tehnički i ekonomski moguće.

 8. Smanjenje derivatizacije
  Nepotrebnu derivatizaciju treba minimizovati i izbeći ukoliko je izvodljivo, pošto ona zahteva dodatne reagense i generiše otpad.

 9. Kataliza
  Katalitički reagensi (što selektivniji) imaju prednost nad stehiometrijskim.

 10. Projektovana degradacija
  Hemijske proizvode treba projektovati tako da se na kraju upotrebe raspadaju u neopasne materije koji nisu postojani u životnoj sredini.

 11. Analitika u realnom vremenu radi sprečavanja zagađenja
  Analitičke metode treba razvijati tako da omoguće monitoring i kontrolu u realnom vremenu u toku procesa, pre formiranja opasnih supstanci.

 12. Suštinski sigurniji hemijski procesi radi sprečavanja akcidenata
  Supstance i oblike supstanci koji se koriste u hemijskom procesu treba izabrati tako da se minimizuje potencijal za hemijske akcidente, kao što su ispuštanja, eksplozije i požari.

 

Anastas, P. T.

http://greenchemistry.yale.edu/about/principles-green-chemistry

 

 

Principi Zelene tehnologije

 

Zelena tehnologija je razvoj i komercijalizacija industrijskih procesa koji su ekonomski izvodljivi, a smanjuju rizik po ljudsko zdravlje i okolinu.

 1. Suštinski umesto slučajno
  Projektanti treba da osiguraju da sav materijal i energija koji će se upotrebiti i dobiti (u procesu) suštinski nisu opasni, ako je moguće.

 2. Prevencija umesto prerada
  Bolje je sprečiti nastajanje otpada, nego naknadno ga uklanjati ili prerađivati.

 3. Projektovanje odvajanja
  Operacije separacije i prečišćavanja trebalo bi da budu projektovane uz minimalnu potrošnju energije u upotrebe materijala.

 4. Maksimizovanje efikasnosti
  Proizvodi, procesi i sistemi trebalo bi da budu projektovani sa najvećom efikasnošću u odnosu na masu, energiju, prostor i vreme.

 5. Izlazni umesto ulaznih pokazatelja
  Proizvodi, procesi i sistemi trebalo bi u odnosu na upotrebljnu energiju i materijal da budu usmereni na „izlazne“, a ne „ulazne“ pokazatelje.

 6. Očuvanje složenosti
  Postojeća količina entropije i složeonsti mora biti posmatrana kao investicija pri odlučivanju o reciklaži, ponovnom korišćenju ili korisnom odlaganju.

 7. Trajnost umesto dugovečnosti
  Treba ciljati na trajnost, ne na dugovečnost.

 8. Odgovoriti na potrebu, minimizovati višak
  Treba projektovati procese sa kapacitetom i mogućnostima prema potrebi, bez nepotrebnih viškova. Procesi koji se projektuju na opšti način, isti za sve, su promašaj.

 9. Minimizovati diverzitet materijala
  Treba minimizovati prisustvo različitih materijala u multikomponentnim proizvodima, kako bi se olakšala razgradnja i očuvanje vrednosti.

 10. Integrisanje tokova materijala i energije
  Projektovanje proizvoda, procesa i sistema treba da uključi celovitost i medjusobno povezivanje sa dostupnom energijom i tokovima materijala.

 11. Projektovanje za komercijalni život
  Proizvodi, procesi i sistemi treba da budu projektovani sa što komercijalnijim svojstvima.

 12. Obnovljivo umesto potrošno
  Ulazne sirovine i energija trebalo bi da budu obnovljive, umesto potrošne.

 

*Anastas, P.T., and Zimmerman, J.B., “Design through the Twelve Principles of Green Engineering”, Env. Sci. Tech. 2003, 37(5), 94A-101A.

 

 
BROCHURE ilustracija.jpg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now