Centar za čistiju proizvodnju Srbije

Tehnološko-metalurški fakultet, Karnegijeva 4, 11000 Beograd

Telefon: 381 (0) 11 3370 427  *  Telefon / Fax: 381 (0) 11 3370 427

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

© Bojan Radak. Proudly created with Wix.com

 

Petodnevni seminar, obuka za Savetnike za zelenu hemiju

 

Prema planu projekta, održan je 5-dnevni seminar za Savetnike za zelenu hemiju u Srbiji i regionu, od 26. do 30. novembra 2018.g. Mesto održavanja je bio Hemijski fakultet u Beogradu

 

Tim Zelena hemija Srbija sačinio je listu učesnika, u korespondenciji sa Yale Univerzitetom, od oko 50 prijavljenih koji su izrazili interesovanje, nakon održane Radionice o Zelenoj hemiji u decembru 2017.g. Odabrani učesnici su bili iz akademskih krugova, industrije, konsultantskih agencija i jedan srednješkolski nastavnik. Posebna pažnja posvećena je uključivanju regionalnih stručnjaka. Glavni kriterijum je bio profesionalna osposobljenost polaznika i pozicija koja ima efektan uticaj u daljoj implementaciji ciljeva projekta.

 

Konačni broj dodeljenih sertifikata na kraju seminara bio je 32, od kojih su 8 učesnici iz zemalja regiona, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

 

Ovaj broj učesnika je optimalno uticao na to da se ostvari interaktivno učešće publike na seminaru. Time je u punoj meri iskorišćena vrsna sposobnost glavnog predavača Prof. Tomislava Friščića sa MekGil Univerziteta, kao i veoma koristan i inspirativno praktičan pristup dr Karoline Melor sa Jejla.

 

Dodatnu komponentu i vezu sa regionalnim događanjima u ovoj oblasti dala su tri predavača iz naše sredine, koji su održali inspirativna predavanja na osnovu sopstvenih iskustava. Usledile su diskusije o stanju problematike Zelene hemije u našem regionu. Predavači su bili:  Prof. Vladimir Beskoski, Prof. Branimir Jovančićević i Dr. Tatjana Trtić-Petrović.

 

Uspostavljanje kontakata tokom seminara već je dalo rezultate u živoj razmeni iskustava i ideja među istraživačima, ali i interakciji sa ostalim ekspertskim učesnicima seminara. Baza sa kontaktima koja je stvorena biće od neprocenjive vrednosti za dalji razvoj i razmenu. Ona će biti važan materijal za Centar za čistiju proizvodnju Srbije za sve dalje aktivnosti.

 

Nema sumnje da su učesnici dobili ili nadogradili suštinsko znanje i inicijative, koje će biti primenjeno i šireno u daljem radu.

Evo šta je snimila BRAINZ televizija:
https://youtu.be/SnLzMkhEr0w

VIN_0531-Lp.jpg

Tipske prezentacije koje su održane nalaze se na ovom linku:

https://www.global-green-chemistry-initiative.com/5-day-workshop

Ostale možete preuzeti odavde:

------------------ RANIJI DOGAĐAJI --------------------

INFORMATIVNA RADIONICA O ZELENOJ HEMIJI

Mesto:            Privredna komora Srbije, Beograd, Terazije 23, Velika sala

Vreme:           12. Decembar 2017.g.  9:00 – 17:00

Jezici:             Engleski i srpski (simultani prevod, dvosmerno)

Predavači:     Yale University i domaći partneri

Organizacija:  Centar za čistiju proizvodnju Srbije * Srpsko hemijsko društvo * Privredna komora Srbije

 

Informativna radionica/seminar Zelena hemija Srbija održan je 12. decembra 2017. vrlo uspešno. Prisustvovalo je 112 učesnika iz privrede, prosvete, nauke, državne uprave i građanskih organizacija.

 

Skup su pozdravili g. Slobodan Perović, pomoćnik ministra za životnu sredinu Republike Srbije, Prof. Ivanka Popović, prorektor Univerziteta u Beogradu, Prof. Vesna Mišković Stanković, predsednica Srpskog hemijskog društva, mr Dušan Stokić, direktor Centra za zaštitu životne sredine, standarde i tehničke propise Privredne komore Srbije i dr Branko Dunjić, direktor Centra za čistiju proizvodnju Srbije, glavni organizator poduhvata.

 

Pored glavog predavača Prof. Adelina Voutchkova-Kostal, svojim izlaganjima su značajno doprineli Prof Jonjaua Ranogajec, Prof Branimir Jovančićević, Prof Vladimir Beškoski, dr Karolina Mellor i dr Bojan Radak, koji je vodio skup.

 

************

The Awareness Raising Workshop Green Chemistry Serbia was held on December 12, 2017 with great success. We had 112 attendants from industry, education, science, state administration, and civil society.

 

The meeting was recognized and greeted by Mr Slobodan Perović, Assistant Minister of the Environment of the Republic of Serbia, Prof Ivanka Popović, Vice-Rector of the University of Belgrade, Prof Vesna Mišković-Stanković, President of the Serbian Chemical Society, Mr Dušan Stokić, Director of the Center for Environmental Protection of the Serbian Chamber of Commerce, and Dr Branko Dunjić, Director of the Center for Cleaner Production of Serbia, the main organizer of the whole endeavor.

In addition to the main lecturer, Prof Adelina Voutchkova-Kostal, significant contributions were made by Prof Joanjua Ranogajec, Prof Branimir Jovančićević, Prof Vladimir Beškoski, Dr Karolina Mellor, and Dr Bojan Radak, who mediated the meeting.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now